Pages Navigation Menu

รับจัดทัวร์ จัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ทัวร์หมู่คณะ ดูงาน สัมมนา

ENGLAND-WALES-SCOTLAND 9 วัน 7 คืน

ENGLAND-WALES-SCOTLAND 9 วัน 7 คืน

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

-มหานครลอนดอน
-สโตนเฮ้นจ์
-สต๊าทฟอร์ด, แมนเชสเตอร์, ลิเวอร์พูล
-ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์
-เอดินเบอร์ระ
-รถไฟด่วนอีสท์โคสท์เรลเวย์
-เมืองโบราณยอร์ค
-พระราชวังวินเซอร์

อาหารพิเศษ!! เป็ดย่าง โฟร์ซีซั่น เสิร์ฟพร้อมกุ้งมังกรและหอยเซลล์ สลับอาหารพื้นเมือง,จีน, ไทย และอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรม

วันแรก     กรุงเทพฯ – ลอนดอน

10.00 น.       พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) ประตูทางเข้าที่ 2 เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระในการเดินทางของท่าน

12.25 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอนฯ โดยสายการบินไทย (ใช้เวลาในการเดินทาง 12 ชั่วโมง)

18.55 น.    ถึงสนามบินฮีทโทรว ลอนดอน นำท่านผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HEATHROW T5  หรือเทียบเท่า

london city

london city

วันที่สอง     มาดามทูซโซ่ด์ – ลอนดอนอาย – ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ – ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านเที่ยวชมมหานครลอนดอนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ที่งามสง่า      นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง มาดามทูซโซ่ด์ แห่งแรกของโลก ชมหุ่นขี้ผึ้งที่ปั้นได้เหมือนจริงของเหล่าบรรดาบุคคลที่มีชื่อเสียงของโลกทั่วทุกวงการ อาทิ นักแสดง, นักร้อง, นักการเมือง, นักกีฬา รวมถึงผู้นำของประเทศต่าง ๆและราชวงศ์อังกฤษ ทั้งยังได้นังรถแท็กซี่จำลองผ่านชมฉากความเป็นมาของมหานครลอนดอน จากอดีตจวบจนปัจจุบัน ท่านจะได้รับประสบการณ์อันยอดเยี่ยมด้วยการชมภาพยนตร์ 4 มิติ เรื่องซุปเปอร์ฮีโร่ เป็นเรื่องราวของเหล่าบรรดาฮีโร่ทั้งหลาย ร่วมแรงกันปกป้องโลกของเราจากเหล่าวายร้าย ในบรรยากาศเสมือนจริง บางครั้งท่านอาจจะถูกหอกแหลมทิ่มแทงขณะนั่งดูก็ได้ รวมถึงกลิ่นสัมผัส แรงสั่นสะเทือนและความประทับใจอื่น ๆ อีกมาก

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน ในย่านไชน่าทาวน์

บ่าย          นำท่าน นั่งชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ หรือ ลอนดอนอาย ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่มาลอนดอนแล้ว จะต้องหาโอกาสมาที่นี่ทุกคน ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของมหานครลอนจากมุมสูงประดุจหนึ่งท่านเป็นนกกำลังร่อนบินแล้วมองลงมา บนความสูงถึง 135 เมตร ในแต่ละวันสามารถบริการนักท่องเที่ยวได้ถึง 10,000 คน และถ้าอากาศดีก็สามารถมองไกลได้ถึง 40 กิโลเมตรแต่ก่อนที่ทุกท่านจะเข้าสู่ตัวแคปซูลนั้น ท่านจะได้ชมภาพยนตร์ 4 มิติ เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงตัวน้อยที่มาเที่ยวลอนดอนกับคุณพ่อ และเธอได้จินตนาการว่าอยากจะเห็นมหานครลอนดอนจากมุมเบื้องสูง ซึ่งท่านก็จะได้ซึมซับกับภาพเหตุการณ์ของเธออย่างน่าตื่นเต้นและเร้าใจ

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมสองฟากฝั่งของแม่น้ำเทมส์ ผ่านหอนาฬิกาบิ๊กเบน อาคารรัฐสภาอังกฤษ มหาวิหารเซ็นต์ปอล มีโดมใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก สะพานหอคอยลอนดอน ขึ้นฝั่งที่ลอนดอนบริจด์ จากนั้น นำท่านเข้าชม ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน ป้อมปราการและปราสาทเก่าแก่ ที่มีเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัว ทั้งยังเคยเป็นสถานที่กักขังและประหารชีวิตบุคคลสำคัญไว้มากมาย ปัจจุบันจัดให้เป็นพิพิธภัณ์ที่แสดงสิ่งของสำคัญต่าง ๆ ไว้มากมาย โดยเฉพาะเครื่องประดับล้ำค่าของราชวงศ์อังกฤษอาทิคฑาเพชร มหามงกุฎเพชรราชินี ซึ่งล้วนแต่ให้เพชรมาประดับหลายร้อยกะรัต สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวไม่น้อยเลยทีเดียว

ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโฟร์ ซีซั่น เมนูเป็ดย่าง, กุ้งมังกร, หอยเชล

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HEATHROW T5  หรือเทียบเท่า

สะพานหอคอยลอนดอน

สะพานหอคอยลอนดอน

วันที่สาม      เวสต์ มินส์เตอร์ – จตุรัสทราฟัลก้า – บั้กกิ้งแฮม – บริทิช มิวเซียม – แฮร์รอด

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่าน ถ่ายรูปภายนอก มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ (WESTMINSTER CATHEDRAL) เป็นมหาวิหารหลักของชาวคริสต์ นิกายโรมันคอทอลิก ในอังกฤษและเวลส์ แล้วนั่งรถเที่ยวชมลอนดอนผ่านอาคารที่ทำการสก๊อตแลนด์ยาร์ด, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิ่ง ของนายกรัฐมนตรี รถแวะส่งคณะที่จตุรัสทราฟัลก้า หัวหน้าทัวร์  นำท่านเดินไปยังพระราชวังบักกิ้งแฮม เพื่อไปชมการผลัดเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์ โดยระหว่างทางแวะถ่ายรูปกับเหล่าทหารม้าที่แต่งตัวอย่างงดงามสมชายชาติทหาร

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย           นำท่านไปชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกฤษ (BRITISH MUSUEM) กล่าวกันว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว เพราะรวบรวมสมบัติค่าของโลกที่ควรค่าแก่การศึกษาจำนวนหลายล้านชิ้น มาให้ผู้คนได้ชม อาทิ วัตถุโบราณจากลุ่มแม่น้ำไนล์ มัมมี่, ของโบราณจากชาติตะวันตก จากเอเชีย มีเวลาให้ท่านเดินชมอย่างเต็มที่ จากนั้น นำท่านเลือกซื้อสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าแฮร์รอด ของบรรดาเหล่านักช้อปปิ้งไฮโซทั้งหลาย ได้ชื่อว่ามีราคาสินค้าแพงมาก ๆ ตัวอาคารสร้างได้อย่างสวยงาม ให้ท่านหาซื้อกระเป๋าเก๋ ๆ   ฝากคนที่รักพอสมควร

ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HEATHROW T5  หรือเทียบเท่า

พระราชวังบักกิ้งแฮม

พระราชวังบักกิ้งแฮม

วันที่สี่      ลอนดอน – สโตนเฮ้นจ์ – บาธ – คาร์ดิฟฟ์ (เวลส์)

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สโตนเฮ้นจ์ (STONE HENGE) เสาหินโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ลือกันว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นผู้สร้างขึ้น นับเป็นสิ่งอัศจรรย์เหลือเชื่อว่าหินก้อนมหึมาเหล่านั้นถูกนำมาเรียงกันได้อย่างไรโดยสมัยก่อนไม่มีเครื่องทุ่นแรงคณะของเราจะได้สัมผัสก้อหินประหลาดนี้อย่างใกล้ชิด โดยรวมค่าตั๋วไว้ให้แล้วจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบาธ (BATH) ตั้งอยู่ในหุบเขาเอวอน ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งน้ำแร่ ได้รับรองให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย           นำท่านชม ย่านเมืองเก่า หรือ ชุมชนโบราณของบาธ ซึ่งเป็นสถานที่อาบแร่ของกษัตริย์โรมันสมัยเรืองอำนาจ ชาวโรมันสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อจุดประสงค์ 2 ประการ ก็คือเพื่อเป็นสถานที่บูชาต่อเทพธิดา SULIS MINERVA และอีกอย่างก็เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำร้อนไว้ใช้กันในเมือง ซึ่งในแต่ละวันสามารถปั้มน้ำร้อนจากใต้พื้นดินได้ถึง 1,250,000 ลิตร แล้วนำท่านไปชมหมู่อาคารรูปโค้งครึ่งวงกลมซึ่งเรียกว่า รอยัล เครสเซ่น เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าท่านได้มาถึงเมืองบาธแล้ว(โปรแกรมนี้ไม่รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์โรงอาบน้ำโบราณ) จากนั้น นำท่านเดินทางโดยใช้สะพานเซเวิร์นข้ามช่องแคบบริสทอลสู่ ประเทศเวลส์ (WALES) เครือจักรภพอังกฤษ นำท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงคาร์ดิฟฟ์  เป็นเมืองตากอากาศริมทะเล มีทิวทัศน์สวยงามริมหน้าผาสูงเกาะแก่งมากมาย นำท่านนั่งรถชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ มิลเลนเนียมสเตเดียม ศาลาว่าการกลางเมือง อาคารรัฐสภา มีเวลาให้ ท่านเดินชมตัวเมืองในย่านควีนส์สตรีท

ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PARK  INN NORTH CARDIFF  หรือเทียบเท่า

สโตนเฮ้นจ์

สโตนเฮ้นจ์

วันที่ห้า      คาร์ดิฟฟ์ –สตร้าทฟอร์ด – สนามฟุตบอลโอลแทรฟฟอร์ด – แมนเชสเตอร์ –  ลิเวอร์พูล

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านเดินทางอำลาคาร์ดิฟฟ์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตร้าทฟอร์ด (STRATFORD UPON AVON) ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน ดินแดนบ้านเกิดของ วิลเลียมด์ เชคสเปียส์ (WILLIAM SHAKESPEARE) นักประพันธ์ผู้โด่งดังในผลงานเรื่อง โรมิโอ แอนด์ จูเลียต และอีกมากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นบนถนนเฮนเล่ย์ ในเมืองเล็กๆ ที่น่ารักแห่งนี้ ตึกรามบ้านช่องสวยงามในสไตล์ทิวดอร์ ถ่ายรูปสวยอย่างมิรู้เบื่อ ของที่ระลึกเก๋ไก๋น่ารัก จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่าน เข้าชมภายในสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทั้งยังมีเวลาให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายในร้านเมกาสโตร์ ของทีม ซึ่งมีสินค้าให้เลือกมากมาย (หากวันที่ไปถึงมีการแข่งขัน และไม่อาจเข้าชมภายในสนามได้ ทางทัวร์คืนเงินให้ท่านละ 10 ปอนด์) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล ถิ่นกำเนิดวงดนตรี 4 เต่าทอง จากนั้น นำท่านไปถ่ายรูปภายนอกของสนาม เอฟเวอร์ตัน และ สนามของสโมสรดังลิเวอร์พูล เจ้าของคำขวัญ YOU WILL NEVER WALK ALONE ทั้งยังมีเวลาให้ซื้อของจากร้านของทางสโมสรนี้อีกด้วย

ค่ำ         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS LIVERPOOL หรือเทียบเท่า

สนามฟุตบอลโอลแทรฟฟอร์ด

สนามฟุตบอลโอลแทรฟฟอร์ด

วันทีหก      ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ – เอดินเบอร์ระ ( สก๊อตแลนด์ )

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านเดินทางตามเส้นทางสายด่วน มอเตอร์เวย์ ในเขตประเทศอังกฤษ มุ่งหน้าสู่ดินแดนที่ชื่อว่า    เลคดิสทริค ถือได้ว่าเป็นแหล่งที่มีทิวทัศน์สวยงามเกินบรรยาย และเป็นแหล่งตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุด นำท่าน ล่องเรือในทะเลสาบ วินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) ชมบรรยากาศของอุทยานเลคดิสทริค ที่กว้างขวาง ล้อมรอบด้วยด้วยทะเลสาบถึง 16 แห่ง ตระการตาด้วยทิวเขา และน้ำตกต่างระดับความสูง 180 – 3,200 ฟิต สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด

กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง บรรยากาศริมทะเลสาบ

บ่าย           นำท่านเดินทางขึ้นสู่ทางตอนเหนือของอังกฤษ ข้ามพรมแดนสู่ ประเทศสก๊อตแลนด์ เมืองหลวงและศูนย์กลางวัฒนธรรมของสก๊อตแลนด์ ซึ่งมีสภาพบ้านเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ได้รับการขนานนามว่า ATHENS OF THE NORTH ทิวทัศน์ช่วงนี้เป็นเขตรอยต่อทางธรรมชาติที่สวยงามของทั้งสองประเทศ จากนั้น นำท่านขึ้นสู่ เนินเขาแคลตัน มองลงมาก็จะเห็นเมืองเอดินเบอร์ระทั้งฝั่งเมืองใหม่อันทันสมัย และฝั่งเมืองเก่าซึ่งเหมือนกับเมืองตุ๊กตา อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าสก๊อต อาทิ ผ้าแคชเมียร์ และผลิตภัณฑ์จากแคชเมียร์ในราคาถูก และของที่ระลึกใน ย่านปริ้นเซส สตรีท

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS EDINBURGH WATERFRONT หรือเทียบเท่า

ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์

ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์

วันที่เจ็ด      ปราสาทเอดินเบอร์ระ – นั่งรถไฟด่วน – ยอร์ค – แบร็ดฟอร์ด

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่าน เที่ยวชมเมืองเอดินเบอร์ระ ชมสถานที่สำคัญบนถนน เดอะ รอยัล ไมล์ ซึ่งจะมีร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองมากมายรวมถึงร้านขายสก๊อตวิสกี้ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ปลายสุดของถนนเป็นที่ตั้งของพระราชวังโฮลี่รู้ดเฮ้าส์ สถานที่แปรพระราชฐานของราชวงศ์อังกฤษยามเสด็จมาเยือนสก๊อตแลนด์ จากนั้น นำท่านเข้าชม ปราสาทเอดินเบอร์ระ (EDINBURGH CASTLE) เก่าแก่ที่สุดในสก๊อตแลนด์ ใช้เป็นโรงสวดของพระราชินีมากาเร็ต ชมภายในตัวปราสาทที่รวบรวมของล้ำค่ามากมาย อาทิ คฑาเพชร มงกุฎเพชร และดาบประจำรัฐแสดงถึงราชวงศ์ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป พร้อมชมทิวทัศน์ของตัวเมืองจากเนินปราสาท

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย           นำท่าน นั่งรถไฟด่วนมุ่งหน้าสู่เมืองยอร์ค ระยะทาง 300 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงเศษก็นำท่านมาถึงเมเมืองยอร์ค (YORK) เมืองเล็กน่ารักที่เก่าแก่ในราว 800 ปีมาแล้ว สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนดูมีมนต์ขลัง มีนักท่องเที่ยวมาเยือนในแต่ละปีนับล้านคน จากนั้น นำท่านชมภายนอก มหาวิหาร YORK MINSTER ทีมีสถาปัตยกรรมโดดเด่นติดอันดับโลก สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1220 – 1470 ปัจจุบันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญ หากใครมาที่ยอร์คก็จะไม่พลาดชมมหาวิหารแห่งนี้ อิสระให้ท่านเดินชมเมืองในย่านเมืองเก่า ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหรือเลือกซื้อของฝากที่ไม่เหมือนใคร จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองแบร็ดฟอร์ด (BRADFORD) เมืองที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่น ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตึกรามบ้านช่องสวยงามในแบบวิคตอเรีย ได้รับการยกย่องว่าเป็น CITY OF FILM

ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS BRADFORD CITY CENTER หรือเทียบเท่า

ปราสาทเอดินเบอร์ระ

ปราสาทเอดินเบอร์ระ

วันที่แปด      BICESTER OUTLET – พระราชวังวินเซอร์ – กรุงเทพฯ

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านไปช้อปปิ้งที่ BICESTER OUTLET ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมดังของโลกมากมายกว่า 200 ยี่ห้อ โดยเฉพาะยี่ห้อดังๆ เกือบทุกยี่ห้อก็มาเปิดร้านขายที่นี่ บางร้านลดราคา 50 – 70 เปอร์เซ็นต์ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าอย่างจุใจ

กลางวัน         บริการอาหารอาหารกลางวัน จัดเป็นแบบปิกนิก พร้อมขนม และ เครื่องดื่มท่านละ 1 SET

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ เมืองวินเซอร์ จากนั้น นำท่าน เข้าชมภายในพระราชวังวินเซอร์ อีกหนึ่งพระราชวังอันเป็นที่แปรพระราชฐานของราชวงศ์อังกฤษมากว่า 900 ปี โดยกษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต ชมห้องที่สำคัญต่าง ๆ ที่ประดับประดาได้อย่างสวยงามอลังการณ์โดยเฉพาะ STATE APARTMENTที่รวบรวมสมบัติล้ำค่าไว้มากมาย และ KING ‘ S CHAMBER ที่เก็บภาพเขียนอันทรงคุณค่าตลอดจนอุทยานภายนอกบนเนื้อที่กว้างขวางตกแต่งด้วยพรรณไม้นานาชนิดอย่างสวยงาม ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโทรว ลอนดอน

ค่ำ            อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ) เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

21.30 น.   ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย บินตรงกลับกรุงเทพฯ

พระราชวังวินเซอร์

พระราชวังวินเซอร์

วันที่เก้า     กรุงเทพมหานคร

15.05 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Leave a Comment

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>