Pages Navigation Menu

รับจัดทัวร์ จัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ทัวร์หมู่คณะ ดูงาน สัมมนา

นิวซีแลนด์ ดินแดนในฝัน เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมธารน้ำแข็ง+วาฬ

นิวซีแลนด์ ดินแดนในฝัน เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมธารน้ำแข็ง+วาฬ

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

-ซิดนีย์
-ทะเลสาบพูคากิ
-ล่องเรือกลไฟโบราณ
-กระเช้ากอนโดล่า+ลูท
-วานากา –ฮาส – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
-โฮกิติกะ – รถไฟทรานอัลไพน์
-ไคคูร่า – ชมปลาวาฬ

 

พิเศษ!!! เมนูกุ้งล๊อบสเตอร์ และเป๋าฮื้อทะเลใต้ + ไวน์แดง
นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค และสนุกสนานกับการเล่นลูท

วันแรก    กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ – ไคร้สท์เชิร์ท

17.30 น.    คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 9 Row : T
สายการบินอิมิเรตส์  แอร์ไลน์  (EK) เจ้าหน้าที่ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

19.50 น.    ออกเดินทางสู่ไคร้สท์เชิร์ท โดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ โดยแวะที่พักเครื่องซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ก่อนเดินทางสู่ไคร้สท์เชิร์ท  (แวะพักเครื่องประมาณ 1.30 ชม.)

วันที่สอง    ไคร้ท์เชิร์ท – แอชเบอร์ตัน

14.20 น.    เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ท (เวลาท้องถิ่นนิวซีแลนด์ เร็วกว่า 5 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว (นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนำเข้า อาหารสด และพืชผักเข้าเมืองโดยเด็ดขาด)

เดินทางสู่เมืองไคร้ชเชิร์ท ชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจำเมือง ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ ชมวิวทิวทัศน์ ณ ยอดเขาแคชเมียร์ ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองไคร้สเชิร์ท ได้อย่างกว้างไกล เดินทางสู่เมืองแอชเบอร์ตันแวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหน้าเด้ง เซรั่มรกแกะ, ช้อคโกแล็ต, ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขนแกะต่างๆ

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก ASHBURTON HOTEL หรือเทียบเท่า

Christchurch

Christchurch

วันที่สาม     แอชเบอร์ตัน – เทคาโป – ปูคากิ – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านออกเดินทางผ่านที่ราบแคนเทอร์เบอรี่สู่ เทคาโป เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม ชมทะเลสาบเทคาโป ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่าทะเลสาบสีเทอควอสย์ ที่มีความสวยงาม ชมโบสถ์เล็กๆ น่ารัก ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในการประกอบพิธีการต่างๆ ใกล้กันจะมีอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    นำท่านสู่ ทะเลสาบปูคากิ ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า Million Dollar View ซึ่งมี ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปีเป็นฉากหลัง (สำหรับท่านที่สนใจจะนั่ง เฮลิคอปเตอร์ชมยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอมาราม่า เป็นเมืองเล็กๆ ระหว่างทาง เมืองนี้ยังมีที่พัก และรีสอร์ทเล็กๆ น่ารักบรรยากาศดีๆที่น่าประทับใจ ไว้สำหรับนักท่องเที่ยว ผ่านเมืองครอมเวลล์ เมืองระหว่างทางให้ท่านแวะชิม และซื้อผลไม้สด และผลไม้แห้ง นานาชนิด ของนิวซีแลนด์ ก่อนเดินทาง ต่อสู่เมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่งเมืองควีนส์ทาวน์เป็นเมืองแห่งการผจญภัยในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเจ็ตโบ๊ท สกี  กอล์ฟหรือแม้แต่บันจี้จัมพ์ ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้รักความท้าทายจากทั่วทุกมุมโลก  ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพาน คาวารัวที่มีความสูง 43 เมตร (การกระโดดบันจี้ และ นั่งเรือเร็ว อยู่นอกเหนือรายการทัวร์สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุก กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พัก RYDGES HOTEL  หรือเทียบเท่า

หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นในตัวเมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่งตั้งอยู่ทะเลสาบที่สวยงาม ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ย่านควีนส์ สตรีท มอลล์ ที่มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ

Lake Tekapo

Lake Tekapo

วันที่สี่    แอร์โร่ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ ( Water Peak ) – ชมการต้อนแกะ – กระเช้ากอนโดล่า+ลูท

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ก็ยังคงมีทองอยู่ในลำธารข้าง ๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่จัดให้ชมถึงประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยนั้นที่น่าสนใจคือ เรื่องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา “ตื่นทอง” กับเขาด้วยเหมือนกันถนนที่สำคัญคือบักกิ้งแฮมสตรีท (Backingham Street) ซึ่งมีสถานที่สำคัญร้านอาหาร ร้านขายของเรียงรายอยู่สองฝั่ง

11.45 น.    เตรียมพร้อมขึ้นเรือที่ท่าเรือริมทะเลสาบวาคาทีปู เพื่อล่องเรือกลไฟโบราณ ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี เพื่อชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปู และยังคงใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการเดินเรืออยู่เหมือนเดิม ซึ่งในอดีตเป็นเรือที่ใช้ขนถ่านหิน พร้อมชมทัศนียภาพของเมืองควีนส์ทาวน์

13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว ภายในฟาร์ม
หลังอาหารชมการต้อนแกะด้วยสุนัขแสนรู้ พร้อมให้อาหารและถ่ายรูปกับแกะอย่างใกล้ชิด พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะพร้อมทั้งเลือกชื้อสินค้าที่วัตถุดิบผลิตจากขนแกะ จากร้านค้าซึ่งมีมากมายหลากชนิด

จากนั้นล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เมืองควีนส์ทาวน์ นำท่านขึ้นบนยอดเขาบ๊อบพีค

!!! ฟรี ให้ท่านได้นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค และสนุกสนานกับการเล่นลูท !!!

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษกุ้งล๊อปสเตอร์!!!

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RYDGES HOTEL หรือเทียบเท่า

เรือกลไฟโบราณ

เรือกลไฟโบราณ

วันที่ห้า       ควีนส์ทาวน์ – วานากา –ฮาส – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองวานากา (Lake Wanaka) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบวานากา ให้ท่านได้แวะชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานากาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างทางให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับเมืองมหัศจรรย์ของเล่นและชมห้องน้ำสมัยโรมันที่ Puzzling World เป็นโลกปริศนาของ สจ๊วต แลนด์สโบโรฟ์ เป็นโลกแห่งสิ่งแปลกประหลาดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เป็นเวลากว่า 30 ปี จากนั้นเดินทางผ่านเส้นทางฮาสพาส สู่เมือง (Hasst) ซึ่งแต่เดิม ใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี  ซึ่งเดินทางเป็นแรมเดือน และต่อสู้กับสภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหล่งกำเนิดหยก (GREEN STONE) ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยป่าเฟิร์นยักษ์ที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งเขา

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์

บ่าย    เดินทางสู่เมืองฟร้านซ์ โจเซฟ เพื่อชมชมธารน้ำแข็ง “ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์”

ธารน้ำแข็งที่อยู่ในเวสต์แลนด์ (WESTLAND NATIONAL PARK) ที่อยู่ในเขตป่าชื้นแห่งเดียวของโลก ชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งอันงดงาม ที่เคลื่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุดยั้ง ธารน้ำแข็งสีขาวระยิบระยับสลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม ที่นี่เป็นเมืองเล็กๆ มีชื่อมากในเรื่องธารน้ำแข็ง จึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของฝั่งตะวันตกแห่งนี้
(สำหรับท่านที่สนใจ จะนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมธารน้ำแข็ง กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง ในโรงแรม

ธารน้ำแข็งที่อยู่ในเวสต์แลนด์

ธารน้ำแข็งที่อยู่ในเวสต์แลนด์

วันที่หก     ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานอัลไพน์  –  ไคร้สท์เชิร์ท

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางสู่เมือง โฮกิติกะ (Hokitika) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่า หินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจมาสู่ตนและครอบครัว ให้ท่านได้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก (หากจะดี ต้องให้คนอื่นซื้อให้ หรือซื้อให้คนอื่น) เดินทางสู่เมืองเกรย์เม้าท์

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์

บ่าย    นำท่านออกเดินทางโดย รถไฟทรานซ์ อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส ที่สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรป  เป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆ  ถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในนิวซีแลนด์ ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสลับกับภูเขาเขียวขจี ผ่านชมน้ำตกสายไหมที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง เพื่อเดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า

tranz alpine train

tranz alpine train

วันที่เจ็ด   ไคร้ท์เชิร์ท – ไคคูร่า – ชมปลาวาฬ – ไคร้สท์เชิร์ท

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไคคูร่า ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ น่ารักริมฝั่งทะเลทางตะวันตก ซึ่งในอดีต เมืองไคคูร่า เป็นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843–1922 และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ สำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ ไคคูร่ามีชื่อเสียงในเรื่องการจัดทัวร์ชมปลาวาฬมากและยังเป็นเจ้าแรกในนิวซีแลนด์ ที่จัดให้มีทัวร์ชมปลาวาฬ (โดยการนั่งเรือหรือ เครื่องบินเล็กชม บริษัทฯ จะจัดให้อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านการชมปลาวาฬจะต้องขึ้นอยู่กับภาพอากาศด้วย)

11.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

12.45 น.    นำท่านลงเรือยอร์ชลำใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน นำสู่กลางทะเล เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากการผจญภัยในการชมปลาวาฬยักษ์อย่างใกล้ชิดที่สุด ซึ่งเป็นสัตว์ที่สง่างามที่สุดของโลกในธรรมชาติ ท่านอาจจะได้พบกับปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ำ และยังอาจจะได้ชมปลาวาฬหลากหลายพันธุ์ที่แวะเวียนเข้ามาเยือนแนวชายฝั่งในบางฤดูกาลอีกด้วย (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สเชิร์ท ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของนิวแลนด์ในฝันที่เต็มไปด้วยแกะ และไร่องุ่นที่สวยงาม

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย  พร้อมเมนูพิเศษเป๋าฮื้อทะเลใต้ + ไวน์แดง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า

ชมปลาวาฬที่เมืองไคคูร่า

ชมปลาวาฬที่เมืองไคคูร่า

วันแปด     ไครัสเชิร์ท – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจำเมือง ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ ชมวิวทิวทัศน์ ณ ยอดเขาแคชเมียร์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบร์รี่ (Canterburry Museum) ตั้งขึ้นเมื่อปี คศ. 1870 ท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ และเครื่องมือดำรงชีพของชาวเมารีในสมัยโบราณ  พร้อมทั้งชมการจำลองอาคารบ้านเรือนของชาวเมืองไคร้สเชิร์ท ในยุคแรกๆ พร้อมทั้งเดินชมภายพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดเป็นห้องๆ ต่างๆ และหลายชั้น ชมสวนโบตานิค (Botanic Garden) ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับพิพิธภัณฑ์แคนเทอ-เบอร์รี่

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

13.00 น.    นำท่านเดินทางสู่สนามบินไคร้สท์เชิร์ทเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ

15.55 น.     ออกเดินทาง โดยสายการบินอิมิเรตส์  แอร์ไลน์ EK โดยแวะที่พักเครื่องที่ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ก่อนเดินทางสู่กรุงเทพ

00.55 น.    (วันรุ่งขึ้น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ….กรุงเทพฯ… โดยสวัสดิภาพ

พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบร์รี่

พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบร์รี่

Leave a Comment

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>